Reklamace, odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

 

Postup reklamace si může zákazník ověřit na telefonickém čísle +420 778 080 181 nebo napsat na email reklamace@herba.bio

  • Reklamaci zákazník oznamuje písemně na email: reklamace@herba.bio, následně neodkladně zašle zboží zpět na adresu: Herba zdravá výživa, OC LUŽINY PRAHA, Archeologická 2256/1, Praha 5, 155 00, T: +420 773 000 916
  • Zaslané zboží, které reklamuje, je potřeba zabalit do vhodného obalu (krabice), prodejce neručí za mechanické poškození zásilky před přijetím zboží.
  • Pokud je reklamace oprávněná, zákazník má právo na úhradu prostředků, které vynaložil se zasláním zboží, je však nutno tuto skutečnost doložit (doklad o poštovném)
  • Pokud je reklamace neoprávněná, pak zákazník nemá nárok na uhrazení nákladů spojených se zasláním zboží zpět prodejci.
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamovaného zboží prodejcem, popř. od nahlášení reklamovaného zboží zákazníkem (v případě, že zboží fyzicky nevrací). O postupu reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonicky či emailem. Lhůta je stanovena zákonem č. 89/2012 Sb.

 

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

  • Zákazník, který nezakoupil zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy v lhůtě 14ti dnů od dodání zboží dle §1829 a §1840 občanského zákoníku.
  • Zákazník má rovněž právo odstoupit od smlouvy, pokud prodejce nedodrží smluvené podmínky dodání.
  • Prodejce je oprávněn odstoupit od smlouvy, pouze však do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi a to z důvodů výrazné změny ceny nebo nedostupnosti zboží, které zákazník objednal. O této skutečnosti je povinen zákazníka informovat a dohodnou se na dalším postupu.
  • Při odstoupení je nutné informovat prodejce písemně nebo telefonicky, aby byl připraven na vrácení zásilky a převzal ji.
  • Pro kompletní vrácení částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nerozbalené, nepoškozené a kompletní (včetně kopie faktury a originálního obalu).

 

Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 2095, 2096 Občanského zákoníku.

Záruční doba


Doba exspirace je uvedena na obalu produktu.